• Регистрация

113

Потребител Владимир Симеонов

Членство от: 4 месеца (от 22 март)
Тип: Супер Администратор
Допълнителни привилегии: Редактиране на който и да е въпрос
Редактиране на който и да е отговор
Редактиране на който и да е коментар
Невидимо редактиране на постовете
Избиране на отговор за който е да е въпрос
Видимост на IP-тата на анонимните постове
Виждане кой е гласувал или отбелязал постовете
Одобряване или отхвърляне на постове
Скриване или показване на който и да е пост
Изтриване на скритите постове
Уеб сайт:

Активност от Владимир Симеонов

Точки: 770 точки (избран за #1)
Титла:

спешно обяви

Услуги: 11 (3 с избран най-добър отговор)
Мнения: 9
Коментари: 1
Гласувано за: 0 прелагани услуги
Подарени: 0 одобрения, 0 неодобрения
Получени: 0 одобрения, 0 неодобрения

   

...