Сайта към момента е в процес на изграждане и е ограничен - Скоро ще заработи отново

Потребител web agent

Членство от: 2 години (от 2018 март 22)
Тип: Супер Администратор
Допълнителни привилегии: Питане за услуги
Отговаряне за услуги
Отрицателно гласуване
Прекатегоризиране на въпрос
Редактиране на който и да е въпрос
Редактиране на който и да е отговор
Невидимо редактиране на постовете
Избиране на отговор за който е да е въпрос
Видимост на IP-тата на анонимните постове
Виждане кой е гласувал или отбелязал постовете
Одобряване или отхвърляне на постове
Скриване или показване на който и да е пост
Изтриване на скритите постове
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Уеб сайт: tops.bg

Активност от web agent

Точки: 1,490 точки (избран за #1)
Услуги: 28 (4 с избран най-добър отговор)
Мнения: 14
Гласувано за: 0 прелагани услуги, 0 мнения
Подарени: 0 одобрения, 0 неодобрения
Получени: 11 одобрения, 0 неодобрения
...