Потребител web agent

Членство от: 1 година (от 2018 март 22)
Тип: Супер Администратор
Допълнителни привилегии: Редактиране на който и да е въпрос
Редактиране на който и да е отговор
Редактиране на който и да е коментар
Невидимо редактиране на постовете
Избиране на отговор за който е да е въпрос
Видимост на IP-тата на анонимните постове
Виждане кой е гласувал или отбелязал постовете
Одобряване или отхвърляне на постове
Скриване или показване на който и да е пост
Изтриване на скритите постове
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Уеб сайт: tops.bg

Активност от web agent

Точки: 1,060 точки (избран за #1)
Титла:

спешно обяви

Услуги: 21 (2 с избран най-добър отговор)
Мнения: 12
Коментари: 1
Гласувано за: 0 прелагани услуги, 0 мнения
Подарени: 0 одобрения, 0 неодобрения
Получени: 0 одобрения, 0 неодобрения

Стена за web agent

Моля, влезте или се регистрирайте за да поствате на тази стена.
...